En god massøruddannelse! Lær massage


Massageskolen Skolen for Kropsbehandling

 

Massageskolen

 

Massageterapeuter

 

 

Læs udtalelser fra tidligere elever om massøruddannelse - klik her -


Skolen for Kropsbehandling


Massageskolen

 

Vores vision

Skolen for Kropsbehandling ønsker at tilbyde de bedste rammer for udvikling og uddannelse af kompetente behandlere.
Vi vil gerne videreføre og udvikle kendskabet til kropsbehandling, samt tilbyde massøruddannelser på et højt etisk og fagligt niveau.

 

Man skal vide hvad man laver

V
i mener at man skal vide hvad man laver, at massagefaget er meget omfattende og at arbejdet med mennesker er et stort ansvar som kræver grundig forberedelse. Vi ved at motivation, og energi med de rigtige rammer og vejledning, resulterer i glade og dygtige behandlere. Vi oplever også at en behandleruddannelse går hånd i hånd med en udvikling af behandleren som person - vi vil gerne støtte denne proces!

 

Entusiastiske lærere

Skolen engagerer motiverede og entusiastiske lærere med lang erfaring i at praktisere kropsbehandling og en stor faglig viden inden for hver deres undervisningsfag.
Massageformen

Behandlingsformen bygger på et solidt kendskab til anatomi, fysiologi og de gode massagetraditioner.

Den massageform vi arbejder med, kombinerer lange glidende strøg med en mere specifik bearbejdning og dybdegående behandling af musklerne. Vi arbejder med ledfrigørelse, og med både stimulering og afspænding af musklerne. Vejtrækningen og udstrækning er også vigtige elementer i behandlingen.
Vi integrerer behandlingsteknikkerne i et massage-flow som har en både effektfuld og harmonisk virkning.

Massage skal sigte mod at give fysisk og mentalt velvære. En forudsætning for et godt behandlingsresultat er, at massagen foregår i en afslappet og tillidsfuld atmosfære, hvor behandleren udviser seriøsitet, faglig kompetence og i en dyb forståelse for mennesket, både kroppen og personen skal tages i betragning. Det er nødvendigt at give sig tid, for at dette skal lykkes.

- Læs om vores massage og nogle af de massageteknikker som læres under massørudddannelsen, klik her

 

Faglig niveau
Vi har høje ambitioner og vi kæler for det faglig indhold af vores massøruddannelser - vi synes jo at man skal vide hvad man laver!
Uddannelsen indeholder en lang række nøje udvalgte teknikker fra de bedste massagetraditioner og samtidig følger vi med i de nyeste massageteknikker og forskningsresultater inden for kropsbehandling. Massøruddannelsens indhold bliver således ajourført hele tiden og bliver bare bedre og bedre!

Massageterapeuter fra skolen, kan på baggrund af uddannelsens praktiske og teoretiske niveau, fx samarbejde med det autoriserede sundhedspersonale.
Massageterapeut uddannelse har de fag og det indhold som opfylder Sundhedstyrelsens krav til RAB - registrering, samt SKAT krav til momsfritagelse.

- Læs om RAB og momsfritagelse

 

Netværk og brancheforening
Vi samarbejder med Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage (BFM) og med SAB (Sammenslutningen af Alternative Behandlere). Begge foreninger kan udføre RAB-registrering for vores elever.
Skolen for Kropsbehandling, er medlem af Skolerådet under BFM.


Uddannelsen og offentlige instanser

En del af vores studerende får deres uddannelse betalt gennem Arbejdsformidlingen (aktivering), Socialforvaltningen, forskellige revalideringsinstanser og Forsvarets Civiluddannelse.

Skolen for Kropsbehandling
Skolen for Kropsbehandling, ejet og ledet af Robie Valenzuela, har gennemført en modernisering og restrukturering af massøruddannelse, således, at Skolen for Kropsbehandling tilbyder den meget omfattende Fysiurgisk Massageterapeut & Idrætsmassør Uddannelse, en Holistisk massøruddannelse samt en række andre kurser.


 

 

© Massageskolen - Skolen for Kropsbehandling - tlf. 42 32 32 18 - info@massageskolen.com