massøruddannelse Skolen for Kropsbehandling

Anatomi læsning

<-- Tilbage

 

Kursus i Anatomi &

Fysiologi I
Anatomi og Fysiologi 1
100 timers undervisning med fokus på bevægeapparatet

Kursets mål
At give eleven en sammenhængende forståelse af den menneskelige organismes opbygning og funktion, med fokus på bevægeapparatet og kropsbehandling.

 

Kursets indhold

Knogler og led
Eleven skal kunne knoglens navn på latin og dansk, samt kende dens placering og ledforbindelser. Led: kendskab til ægte og uægte led, ligamenter og ledkapsler. Kendskab til knoglers og leds mekaniske egenskaber.

Muskler
Eleven skal kunne musklens navn på dansk og latin, kende dens udspring og tilhæftning samt dens funktion. Derudover skal musklen kunne palperes, hvis den er tilgængelig.

  • Musklernes mikro- og makroanatomi, opbygning og funktion (muskelarbejdets fysiologi).
  • Kendskab til muskler og muskelgrupper, forløb, funktion og interaktion.
  • Bevægelseslære.   
     


OBS: Selv om kursusbeskrivelsen er kort, er kurset meget omfattende!

 

 

 

 

 

© Massageskolen - Skolen for Kropsbehandling - tlf. 42 32 32 18 - info@massageskolen.com