Skolen for Kropsbehandling

Forsiden Kalender Priser Kontakt

Integrativ Massageterapeut
Uddannelse på 660 undervisningstimer

 

Forudsætning

Du skal deltage på Massage Grundkurset for at komme ind på Integrativ Massageterapeut Uddannelse.

 

Daghold eller weekendhold

Du kan tage uddannelsen på flere måder - med samme pensum.

Daghold
Undervisningen foregår på 2 faste hverdage om ugen fra kl. 9-17. Ugedagene varierer fra hold til hold. Uddannelsen afsluttes efter ca. 9 måneder.
Dagholdet er et intensivt uddannelsesforløb, som giver gode muligheder for fordybelse og fokus. Samtidig er det muligt at have andre aktiviteter sideløbende med studiet.

Weekendhold
Undervisningen foregår ca. hver 3-4 weekend og uddannelsen afsluttes efter ca. 18 måneder.
Pensummet er det samme, der er dog mere tid mellem undervisningsgangene, hvilket gør det muligt at have erhvervsarbejde sideløbende med studiet.

 

 

Læsning og hjemmearbejde

Vi vil gerne have at du får så meget udbytte af uddannelsen som muligt. For at lære skal man øve sig i massage og læse, og i det hel taget interessere sig for faget. Derfor er der en del hjemmearbejde forbundet med uddannelsen. Det består af læsning og løsning af teoriopgaver samt praktisk massagetræning. Vi anslår, at du skal regne med ca. 1-2½ timers forberedelse til hver kursusdag.

 

 

Ferier og fridage

Vi holder generelt fri, når skolebørnene har fri. Når du begynder på uddannelsen vil du få udleveret en uddannelsesplan med datoer for hele uddannelsesforløbet samt fridage.

 

 

Udvikling under massøruddannelsen

Vi lægger vægt på, at du udvikler dine personlige kvalifikationer i løbet af uddannelsen, således at du kan leve op til erhvervets krav med hensyn til:

Skolen forventer, at du øver dig i at massere og/eller går i gang med at modtage klienter uden for undervisningstiden. Det kan anbefales at anskaffe egen massagebriks tidligt i uddannelsen. Undervisningen i klinikarbejde omfatter praktiske øvelser, hvor du behandler klienter udefra. Dermed indarbejder du de rutiner, som du skal bruge i omgangen med klienterne.

 

 

Mødepligt

For at du skal få den mest professionelle massøruddannelse, forventer vi fuldt fremmøde til undervisningen, da der hver dag undervises i et relevant emne. Hvis du i et fag har haft betydeligt fravær eller ikke har lært pensum, og alligevel ønsker at gå op til de afsluttende prøver for at erhverve diplom, skal du forinden for egen regning udfylde ”hullerne” i din viden. Det kan for eksempel ske med enetimer eller på et kursus med lignende indhold. Det skal ske inden 1 år efter det ordinære uddannelsesholds afslutning.

 

 

Adgangskrav

Du skal have gennemført Massage Grundkurset.
Du må have et godt fysisk og psykisk helbred samt en afbalanceret væremåde og modenhed.
Du må vise interesse for og evne til at arbejde selvstændigt.
Du skal have tid til at kunne arbejde hjemme med forberedelse til undervisningen.
Du skal have lyst til at gå i gang med uddannelsen!

Skolebaggrund: For at kunne gennemføre uddannelsen har du brug for rimeligt gode studievaner og ingen alvorlige koncentrations- eller indlæringsvanskeligheder. 10-12 års skolegang samt arbejdserfaring eller lignende er at foretrække.

At deltage i denne uddannelse forudsætter lyst og selvdisciplin til at studere og glæde ved at være i kontakt med andre mennesker.

Erfaringen viser, at personer som er i krise; har misbrugsproblemer; lider af en sygdom som giver meget fravær; eller som på grund af psykisk skrøbelighed finder det vanskelligt at være i tæt kontakt med mange mennesker, har svært ved at klare uddannelsen. Er man i sådan en situation bør man vente med at søge optagelse til problemerne er løst.

Hvis du er interesseret i massøruddannelsen, anbefaler vi dig at få en behandling af en rutineret massageterapeut fra vores skole, før du søger om optagelse. Se massageterapeuter på behandlerlisten her. elevbehandling.

 

 

Prispolitik og betaling m.m.

Vi vil gerne tilbyde en uddannelse af høj kvalitet, til en fair pris og med mulighed for ratebetaling. Vi gør opmærksom på at vi ikke kræver renter eller gebyr for finansiering af uddannelsen.

Deltagerbetalingen dækker undervisning, kompendier samt te/kaffe i pauserne. Betalinger for elevbehandlinger, indgår i budgettet og holder derved deltagerbetalingen for uddannelsen nede.

Al indbetaling skal ske via skolens bankkonto:
Merkur Bank, reg.nr. 8401. Konto nr. 1074923.

Grundkursus:
Som hovedregel skal deltagerbetalingen være betalt 14 dage inden adgangskurset starter.

Integrativ Massageterapeut Uddannelsen:
Der forudbetales et beløb ved tilmelding til uddannelsen senest 14 dage inden start.
Restbeløbet kan betales på tre måder:
Kontant
I to rater
I månedlige rater så længe uddannelsen varer.

Du kan læse mere under priser, og se hvad den enkelte betalingsmåde koster.

For at følge undervisningen skal betalingsaftalen overholdes.

 

 

Uddannelsen og offentlige instanser

En del af vores studerende får deres massøruddannelse betalt gennem kommunen, arbejdsformidlingen, socialforvaltningen, forskellige revalideringsinstanser og forsvarets civiluddannelse.
Det er noget du selv ansøger om gennem din sagsbehandler. Vi vil naturligvis gerne være behjælpelige med supplerende information, direkte kontakt, dokumentation, etc.

 


Igangsættelse af hold

Da massøruddannelsen i Danmark foregår uden offentlige tilskud, er det nødvendigt at afvente, at holdet opnår det nødvendige deltagerantal, før undervisningen kan sættes i gang. Derfor kan det forekomme, at starten udskydes nogle uger eller nogle måneder. Vi igangsætter sædvanligvis 1 fuldtidshold og 1-2 hold på hvert af deltidssporene om året.

 

Holdstørrelse

Holdene er på hver 6-12 deltagere. For studerende med gode studievaner og evner indenfor faget vil uddannelsen kunne arrangeres som enetimer eller smågrupper med 1-5 deltagere.

 

Obligatorisk efteruddannelse for massører

Skolen tilbyder efteruddannelse som moduler af forskellig længde. Læs mere under efteruddannelse for massører og kurser.
Efteruddannelse er indeholdt i reglerne for RAB registrering.

"Som RAB registreret medlem i Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage (BFM) skal du gennemføre minimum 30 lektioners massagerelevant efteruddannelse hvert tredje år. Dette er en betingelse for opretholdelse af din RAB registrering.
Treårs perioden begynder førstkommende 1. januar efter din RAB registrering og slutter tre hele kalenderår frem."
Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage.

 


Tilmelding

Tilmelding er gyldig, når vi har modtaget din deltagerbetaling. Hvis du er tilmeldt via Arbejdsformidlingen, Socialforvaltningen m.fl. gælder tilmeldingen dog først, når deltagelsen i uddannelsen er godkendt af den pågældende instans.

 

 

Uddannelseskontrakt

Der skrives kontrakt om uddannelseshold. Hvis du kun skal deltage i en del af et forløb, skal det indføjes i kontrakten fra starten.
Tilmeldingen kan trækkes tilbage senest 14 dage før kursusstart med fuld tilbagebetaling af kursusbeløbet – bortset fra forudbetalingen.

 

 

 

KONTAK OS!
info@massageskolen.com
tlf. 4232 3218

o

 

Skolen for Kropsbehandling

Lyngby Hovedgade 47, 1. sal
2800 Kgs. Lyngby
E-mail: info@massageskolen.com
Tlf. 4232 3218 - (også sms)

Massage Uddannelse

Integrativ Massageterapeut
- massøruddannelsen
Fysiurgisk Massør
Efteruddannelse for massører
Holistisk massage
Bevidste Hænder

Specialundervisning for blinde

Kurser

Massage Grundkursus
Anatomi og Fysiologi
Holistisk Massage -
weekendkursus

Hawaiiansk massage -
Lomi- Lomi

Værd at vide

Om Skolen
Underviserne
Udtalelser fra tidligere elever
Find en behandler
Elevbehandlinger
Billeder
Links
Login

Praktisk

Kalender
Priser
Kontakt

© Skolen for Kropsbehandling          www.massageskolen.com