Skolen for Kropsbehandling

Forsiden Kalender Priser Kontakt

Massøruddannelse

RAB og moms

Uddannelseskrav

 

En ordentlig massøruddannelse!

Arbejdet med mennesker kræver en grundig forberedelse. Derfor har vi sammensat en massøruddannelsen med det antal timer og fag som vi ved der skal til for at blive en kompetent og ansvarsfuld behandler. Vi har undervist på den måde før RAB ordningen blev til, og vi synes at både Sundhedsstyrelsen og SKAT giver nogle fornuftige retningslinjer for hvordan en uddannelse kan støbes. At der bliver sat uddannelseskrav er kun godt for udviklingen og anerkendelsen af massagefaget.

Alle fag er med:
Vores Integrativ Massageterapeut Uddannelse indeholder alle de nødvendige fag.
Du behøver ikke at tage supplerende kurser for at kunne blive RAB-registreret eller momsfritaget.

 

RAB eller momsfritagelse - hvad er forskellen?

RABs reglerne er vedtaget af Sundhedstyrelsen, og administreres af brancheforeninger. Du skal først blive medlem af en brancheforening, og herefter kan du så søge om RAB hos din brancheforening.

SKATs reglerne for momsfritagelse er udgivet og administreret af SKAT. Du søger om momsfritagelse hos SKAT.

OBS: Man kan godt være momsfritaget og ikke være RAB, og omvendt - de er uafhægige af hinanden.

Til fælles er der et uddannelsenskrav på 660 timers undervisningstimer.

 

Overblik
Kravet for fag og undervisningstimerne bliver vist i skemaet nedenfor:

Udervisningskrav
Fag
RAB
SKAT
momsfritagelse
Anatomi & Fysiologi
200
200
Sygdomslære og farmakologi
100
100
Den primære alternative behandlingsform, massage
250
250
Klinikvejledning / klientbehandling
10
10
Introduktion til andre alternative behandlingsformer
50*
Psykologi
50*
Øvrig sundhedsfaglig undervisning
100 *
Undervisningstimer i alt
660
660

 

 


Registreret Alternativ Behandler

Alternative behandlere som ønsker at benytte titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB), skal have en sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis på sammenlagt 660 undervisningstimer.


RAB og brancheforening

RAB registreringen skal søges igennem en godkendt forening. Dvs. at du skal først blive medlem af en forening for at kunne søge om RAB.

Vi samarbejder med:
BFM – Brancheforeningen Fysiurgisk Massører
FRFM – Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører

Disse foreninger foretager RAB registreringsprocedurer. Skolen for Kropsbehandling er medlem af Skolerådet under BFM.


RAB og E-learning - maksimum 1/3

Sundhedstyrelsen vil kvalitetssikre undervisningen af alternative behandlere og kræver derfor en tilstedeværelse af elever i undervisningstimerne.

I bekendtgørelsen om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere § 10 står der følgende: ”E-Learning kan indgå som en mindre del i undervisningen, hvis der i øvrigt består et lærer-/elevforhold”
En mindre del i henhold til Sundhedsstyrelsen er max. 1/3 af hvert undervisningsfag. De resterende 2/3 af hvert undervisningsfag skal foregå ved fysisk fremmøde. Så ved du det!

Notat fra Sundhedsstyrelsen til brancheforeninger, 9/4 2014:
"Sundhedsstyrelsen har ikke præciseret, hvilke kurser der kan tages som E-Learning. Dog vil det ikke give mening og heller ikke være fyldestgørende, at udbyde praktiske fag som fx anatomi og fysiologi via E-Learning.

E-Learning kan aldrig erstatte den teoretiske og praktiske undervisning, men kan udgøre som et supplement til undervisningen.
Andelen af E-Learning angår naturligvis kun de minimumskrav, som brancheforeningerne har fastlagt for undervisningen. For al undervisning udover minimumskravene, fastlægger foreningerne selv, hvor stor en andel der kan foregå som E-learning.

Sundhedsstyrelsen håber, at ovenstående udmelding til alle brancheadministrerede foreninger vil skabe klarhed om de gældende regler."Momsfritagelse

Vores uddannelse opfylder også kravene for momsfritagelse.
SKAT’s retningslinjer for momsfritagelse er næsten tilsvarende med RAB kravene, som kan læses i skats styresigna.
Massører, som andre alternative behandlere, hører ind under "Anden egentlig sundhedspleje".

Du kan her læse nogle udvalgte afsnit fra SKATs styresignal om momsfritagelse:

...

2.1. Uddannelseskrav

Hvis en behandler ikke har en autorisation, så er det en forudsætning for at opfylde uddannelseskravet i relation til en momsfritagelse, at behandleren har gennemgået et uddannelsesforløb bestående af minimum 660 undervisningstimer, hvoraf følgende som minimum skal indgå:

...

Alle undervisningstimerne skal være relevante for behandling eller forebyggelse af sygdomme. Det betyder, at eksempelvis undervisning i mersalg, salgspsykologi, markedsføring, personlighedsudvikling mv. ikke kan falde ind under ovennævnte kategorier.

Det er endvidere en forudsætning, at alle undervisningstimerne skal være rettet mod det formål, at der opnås et højere fagligt niveau for kursisten. Eksempelvis kan gennemførelsen af det samme kursusmodul på 25 undervisningstimer to gange ikke medregnes med 50 undervisningstimer, men alene 25 undervisningstimer.

...

2.1.2. Øvrig sundhedsfaglig undervisning

Dette krav skal forstås meget bredt, men undervisningstimerne skal have en vis relevans for den primære behandlingsform. Der kan her være tale om undervisning i psykologi, introduktion til beslægtede behandlingsformer mv.


...

2.1.4. Eksamen

Er der tale om et uddannelsesforløb på samme uddannelsesinstitution, skal alle større, selvstændige fag afsluttes med en eksamen. I relation til kravet om minimum 660 undervisningstimer betyder det, at der mindst skal afholdes selvstændig eksamen i fagene anatomi/fysiologi, sygdomslære/farmakologi og den primære behandlingsform.

Er der tale om supplerende kurser eller en sammenstykning af forskellige kurser, skal hvert enkelt kursus afsluttes med en eksamen. Omfanget af de afholdte eksamener skal stå i rimeligt forhold til fagets/kursets faglige omfang. Der skal herved foretages en konkret vurdering, hvor det alene er formålet at udelukke tilfælde, hvor eksempelvis et kursus af 3 måneders varighed afsluttes med en simpel afkrydsningstest med 10 spørgsmål.

Alle eksamener skal være bestået.

 

 

 

Alle fag er med!

Fysiurgisk Massageterapeut og Idrætsmassør Uddannelse indeholder alle de nødvendige fag.

Du behøver ikke at tage supplerende kurser for at kunne blive RAB-registreret eller momsfritaget.

 

o

Det siger Sundhedstyrelsen om RAB:
Bekendgørelse nr 859 af 13/06/2016

- Læs her  

Foreninger godkendt af Sundhedstyrelsen
til at registrere alternative behandlere
- Læs her

SKATs Styresignal:
Momsfritagelse og uddannelseskrav
- Læs her

 

Læs mere på RAB forum
klik: RAB forum

 

Skolen for Kropsbehandling

Lyngby Hovedgade 47, 1. sal
2800 Kgs. Lyngby
E-mail: info@massageskolen.com
Tlf. 4232 3218 - (også sms)

Massage Uddannelse

Integrativ Massageterapeut
- massøruddannelsen
Fysiurgisk Massør
Efteruddannelse for massører
Holistisk massage
Bevidste Hænder
Specialundervisning for blinde

Kurser

Massage Grundkursus
Anatomi og Fysiologi
Holistisk Massage -
weekendkursus

Hawaiiansk massage -
Lomi- Lomi

Værd at vide

Om Skolen
Underviserne
Udtalelser fra tidligere elever
Find en behandler
Elevbehandlinger
Billeder
Links
Login

Praktisk

Kalender
Priser
Kontakt

© Skolen for Kropsbehandling          www.massageskolen.com